Theraplay Supervision og Certification  

Jeg superviserer i Theraplay og kan supervisere dig til certification i Theraplay.

I supervisionen vil vi se på videoklip fra dine MIMs og dine Theraplay sessioner. 
Vi vil sammen blandt andet finde barnets, forælderens og dyadens nærmeste udviklingszone. Du vil få hjælp til at tilrettelægge dine sessioner, så de er tilpasset hver enkel familie og vi vil arbejde med din selvagens og se på hvordan dit eget engageringssystem kommer i spil i sessionerne. 

For yderligere information om certificering: 

Neuroaffektiv supervision til psykoterapeuter, familiebehandlere, specialpædagogiske opholdssteder og dagtilbud. 

Jeg udbyder også supervision til psykoterapeuter, familiebehandlere, specialpædagogiske opholdssteder eller dagtilbud, samt til NUSSA trænere og Forældre på alle strenge trænere.